Corpus baza

Corpus baza Iverpanovih dekora od 22.12.2023.: 

Ukoliko ne koristite program Corpus, pločaste materijale možete naručiti putem tablice za narudžbu, čime značajno štedite svoje vrijeme. 
Provjerite kako jednostavno popuniti tablicu i koji vas koraci dijele od narudžbe do gotovog proizvoda uz slikovite upute o popunjavanju tablice za narudžbu pločastih materijala.

Pratite nas na društvenim mrežama