Informacije o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenih na daljinu

sukladno Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/2014 (13.6.2014.)

 1. kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor
 2. kako bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je sastavni dio ovih informacija kao Prilog 1 ili bilo kojom drugom nedvosmislenom izjavom kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
 3. na obrascu za jednostrani raskid Ugovora potrebno je navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, adresu elektroničke pošte i broj računa po kojem kupac vraća robu
 4. kupac je dužan izvršiti povrat proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora
 5. troškove povrata proizvoda snosi kupac
 6. prodavatelj će izvršiti povrat sredstava tek nakon što mu proizvod bude vraćen i kada se utvrdi stanje proizvoda
 7. ako je proizvod neoštećen prodavatelj se obavezuje bez odgađanja kupcu vratiti cijeli iznos uplaćenih sredstva za vraćeni proizvod
 8. povrat sredstava moguće je izvršiti samo na ime osobe koja je izvršila plaćanje
 9. kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko je roba izrađena po narudžbi, odnosno specifikaciji potrošača
 10. ukoliko je vraćeni proizvod oštećen, osim onog oštećenja koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti kupljenog proizvoda, prodavatelj će umanjiti iznos za povrat u iznosu nanesene materijalne štete
 11. ukoliko je vraćeni proizvod uništen prodavatelj neće izvršiti povrat sredstava
 12. primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se na našoj internet stranici, odnosno kao Prilog 1. ovih informacija;

 

Prema članku 79. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču (roba po narudžbi, roba rezana po kupčevim mjerama i zahtjevima)

 

Preuzmite Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Pratite nas na društvenim mrežama