Politika Reklamacije Artikala Kupljenih u Iverpan Prodavaonicama

1. Ako prodani artikl ima nedostatak, kupac može:

a) Dati izjavu o smanjenju cijene ili povlačenju iz kupoprodajnog ugovora, osim ako Iverpan zamijeni neispravan artikl sa drugim, besprijekornim artiklom ili otkloni nedostatak. Udio umanjenje cijene u odnosu na cijenu koja proizlazi iz sporazuma, mora biti jednak udjelu vrijednosti artikla koji je neispravan u odnosu na artikl bez nedostatka. Kupac se ne može povući iz ugovora ako je kvar na Proizvodu beznačajan;

b) Iverpan je dužan artikl s materijalnim nedostatkom zamijeniti s artiklom koji nema materijalni nedostatak ili ukloniti nedostatak u razumnom roku i bez pretjeranih neugodnosti za kupca, u skladu s pravilima i važećim zakonom;

c) Kupac ne može odustati od ugovora ako je nedostatak artikla beznačajan za upotrebu; niti može zahtijevati da takav artikl zamijeni za drugi artikl bez nedostatka, niti da se nedostatak ukloni.

2. Umjesto uklanjanja nedostatka kako je predložio Iverpan, Kupac može zatražiti zamjenu artikla za drugi artikl bez nedostataka, uklanjanje nedostatka, osim ako je način koji je odabrao Kupac nemoguće izvesti ili bi zahtijevao previsoke troškove u usporedbi s načinom koji je predložio Iverpan. Pri procjeni jesu li troškovi previsoki, uzima se u obzir vrijednost artikla bez nedostatka, vrsta i težina nedostatka, kao i neugodnosti koje bi drugačiji način rješavanja nanio kupcu.

3. Reklamaciju na artikl kupljen u Iverpan prodavaonici može se podnijeti pismenim putem u prodavaonici koja je prodala neispravni artikl ili u najbližoj Iverpan prodavaonici.

4. Ukoliko je potrebno dostaviti artikl u prodavaonicu, kako bi Iverpan mogao odgovoriti na reklamaciju kupca odnosno da kupac ostvari svoja prava, kupac je dužan dostaviti artikl u prodavaonicu u kojoj je artikl s nedostatkom prodana ili u najbližu Iverpan prodavaonicu.

5. Za podnošenje reklamacije na artikl potrebno je dostaviti dokaz o kupnji (npr. račun, R1 račun, ispis iz banke u slučaju plaćanja karticom ili Iverpan Klub kartica vjernosti). Preporučuje se da se uz artikl kojeg se reklamira dostavi i odgovarajuća reklamacijska izjava.

6. Preporučuje se da se u reklamacijsku izjavu uključi:

a) informacije o okolnostima predmeta kojeg reklamirate, posebno o vrsti nedostatka i datum nastanka;
b) način rješavanja reklamacije: zamjena, umanjenja cijena ili odustajanje od ugovora; i
c) kontaktne podatke osobe koja podnosi reklamaciju.

7. Iverpan će se odazvati na zaprimljenu reklamaciju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako je kupac zatražio zamjenu artikla ili uklanjanje nedostatka odnosno je dao izjavu o smanjenju cijene s navedenim iznosom, a Iverpan nije odgovorio na ovaj zahtjev u roku od 14 dana od dana njegova primitka, smatra se da Iverpan zahtjev smatra opravdanim.

8. Iverpan je odgovoran ako se utvrdi materijalni nedostatak u roku od dvije godine od datuma kada je kupac kupio artikl. Kupac ima pravo podnijeti zahtjev za uklanjanje nedostatka ili zamjenu artikla za drugi artikl bez nedostataka, u razdoblju jedne godine, od datuma kada se utvrdi materijalni nedostatak, međutim, u slučaju Narudžbe od strane kupca, rok zastare ne može završiti prije isteka roka navedenog u prvoj rečenici.

9. Iverpan sudjeluje u izvan sudskom rješavanju sporova. Ova odredba ne predstavlja obvezu za Iverpan ili kupca da se obrate izvan sudskom rješavanju sporova. Pozivamo vas da postupak rješavanja reklamacije nije dovoljan za rješavanje predmeta.

 

Pratite nas na društvenim mrežama